Publicació periòdica quatrimestral
Fundada l'abril de 1993
Editada pel col·lectiu Reembres, de Vilanova i la Geltrú (Catalunya)
Publicats 17 números (Abril 1993 - Agost 1998)
L'edició en suport paper fou gratuïta (exemplars exhaurits)
Col·lectiu Reembres:
Josep Ferrer Serra, Maria Lluïsa Orriols Vidal,
Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva

reembres@wanadoo.es

Número 1
Abril 1993

El Senyoriu d’Enveja i la castlania de Cubelles a les darreries de la Baixa Edat Mitjana.
Per Josep Ferrer, M. Ll. Orriols, Ferran Sanz i Xavier Sorní.
Vilanova a peu de segell.
Per Josep Ferrer Serra.
Parellada.
Per M. Ll. Orriols Vidal.
La Llacuna de la Geltrú.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
La Geltrú: dels Manresa als Sanahuja i la duplicitat de batlles.
Per Xavier Sorní Esteva.
Qui ens ha pres la cultura?
Per Ferran Sanz Lou.
Endevini el personatge.
L’herald de Pere IV.

Per Alba Vallès Formosa.

Número 2
Agost 1993

Ricart, de gran entès en pintura a extraordinari artista del gravat.
Per Ferran Sanz Lou.
Ricart, gravador de segells.
Per Josep Ferrer Serra.
Des la Geltrú, Ricart cada Nadal.
Per M. LL. Orriols i Vidal.
Joan Orriols Carbonell, un continu homenatge a Ricart.
Per Xavier Sorní Esteva.
Les notes de circ d'Enric C. Ricart. Presentació.
Per Reembres.
El circ, notes.
Per Enric C. Ricart.

Número 3
Desembre 1993

Els càntirs de Vilafranca de la Biblioteca-Museu V. Balaguer.
Per Lluís Mormeneo de Najas.
El carrer del Tall.
Per M. Ll. Orriols Vidal.
El castell d’Enveja el 1513.
Per Xavier Sorní Esteva.
Endevini el personatge.
Tard i tort.

Per Ferran Sanz Lou.
Per quelcom més que per omplir.
Coses que van passar.
Per Ventura Orriols Ferret.
Els pergamins desapareguts de l’Arxiu de la Parròquia de Santa Maria de la Geltrú.

Número 4
Abril 1994

Josep Tàpies i Vila. L’aportació d’un metge de Vilanova i la Geltrú a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Per Pere Vallribera i Puig.
Una opinió compartida sobre el patrimoni històric municipal vilanoví.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Per quelcom més que per omplir.
Nota sobre una revista filatèlica del segle XIX editada a Vilanova.

Per Josep Ferrer Serra.
A propòsit d'una consulta sobre la restauració de l’àngel del campanar.
Per Ferran Sanz Lou.
L’espoliació de la Biblioteca Colombina.
Per Alba Valls i Formosa.

Número 5
Agost 1994

Notícies sobre el retaule barroc de la confraria del Santíssim nom de Jesús de Vilanova i la Geltrú.
Per Joaquim Vicente i Ibáñez
Lluís Gausa i Barceló. La seva aportació a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Per Pere Vallribera i Puig
L’escut de Vilanova i la Geltrú en el Correu francès.
Per Josep Ferrer Serra.
Vilanova i la Geltrú l’any 1802, a través d’un interrogatori.
Per Reembres

Número 6
Desembre 1994

Salutació i homenatge.
Per Esteve Orriols i Sendra, Alcalde de Vilanova i la Geltrú.
Pau Roig Estradé i la sensibilitat pel paisatge.
Per Francesc X. Puig Rovira.
Pau Roig, inventariador de patrimoni.
Per Xavier Orriols i Sendra.
L’home i els seus amics.
Per Enric Francés Deulofeu.
El Penedès marítim i el pintor Pau Roig i Estradé.
Per Joan Callejón Cabrera.
Adiós al amigo Pau.
Per Fernando Domínguez.
Gràcies, Pau.
Per Ventura Orriols Ferret.
Et recordarem...
Per Fidel Claramunt Lacueva.
Parlant d’en Pau amb Teresa Basora.
Una biografia per completar de Pau Roig Estradé.
Per Reembres.

Número 7
Abril 1995

Joan González. L’aportació d’un cirurgià de Vilanova i la Geltrú a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Per Pere Vallribera i Puig.
En memòria.
Per Jaume Bertran i Carbonell.
Armand Cardona Torrandell: un combat de tants anys enrera.
Per Joan Callejón Cabrera.
L’empremta d’Armand Cardona Torrandell.
Per Francesc X. Puig Rovira.
Han passat 10 anys...
Per Bonaventura Orriols.
Els mata-segells especials de Vilanova i la Geltrú. Aproximació a un catàleg.
Per Josep Ferrer Serra.
Incendis forestals: ciutadans imprudents o bandes incendiàries.
Per Víctor Mata Ventura.

Número 8
Agost 1995

Vilanova i la Geltrú i la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Per Pere Vallribera i Puig.
La Plaça Llarga.
Per M. Lluïsa Orriols i Vidal.
La termenació La Geltrú- Ribes del 1728. Primera part.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Notes per a la petita història musical vilanovina.
Per Joan Alemany i Moyà.
Presentació de l’opuscle "Els artífexs del retaule de Santa Maria de la Geltrú".
Per Joan Callejón Cabrera.
Factors d'identitat: llengua, cultura i dret.
Per Ramon Juncosa i Ferret.
Per quelcom més que per omplir.
Addenda als Mata-segells especials de Vilanova i la Geltrú.
Per Josep Ferrer Serra.

Número 9
Desembre 1995

En Ventura Orriols Ferret ens ha deixat.
Per Reembres.
Francina Solsona Climent (1925-1985).
Per María Dolores Mateu Ibars.
Ventura Orriols i el Grup Instrumental de Santa Maria de la Geltrú.
Per Ramon Falcó Casas.
Presentació de Joan Perucho com a Escriptor del Mes d’abril de 1992
Per Joan Enric Roig Santacana.
El primer rellotge mecànic del campanar de Santa Maria de la Geltrú (1752).
Per M. LL. Orriols Vidal.
La termenació la Geltrú-Ribes del 1728. Segona part.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Testimoni epistolar.
Per Alba Vallès i Formosa.

Número 10
Abril 1996

La dauradura del retaule barroc de Sant Antoni. Una aportació documental pendent.
Per Joaquim Vicente Ibáñez.
Un estudi sobre l’aigua de Vilanova i la Geltrú el segle XIX.
Per Pere Vallribera i Puig.
Una font documental de "Descripcion è historia..." de Garí Siumell.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Centenari Eduard Toldrà. El Giravolt de maig, òpera còmica en un acte, llibret de Josep Carner i música d'Eduard Toldrà.
Per Joan Alemany i Moyà.
Sobre l’ús actualitzat de la cultura tradicional i popular.
Per Bienve Moya.

Número 11
Agost 1996

Cessió en comanda del castell de Cubelles el 1511.
Per M. Lluïsa Orriols Vidal i Xavier Sorní Esteva.
La contribució de Vilanova en la difusió de l’exlibrisme a principis de segle.
Per Francesc Orenes.
Correspondència entre Federico Degetau i Víctor Balaguer.
Per Alba Vallès Formosa.

Número 12
Desembre 1996

El bon xicot.
Per Oriol Puig Almirall
Índex acumulatiu d’autors i articles de Reembres, 1993-1996 (números 1 al 12)

Número 13
Abril 1997

Reflexions a l'entorn de la mort d'un amic.
Per Ferran Palol.
La termenació de Ribes amb Sitges, Jafra i Olivella del 1728.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
La premsa cultural en el període 1980-1995.
Per Sitxe Moral.
Text íntegre de la descripció de les festes de benedicció de l’església de Sant Antoni Abat l’any 1771.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Ricard Mestre Ventura (Vilanova, 1906 - México, 1997).
Per Francesc X. Puig Rovira.
Verdura i Cols, dues places diferents.
Per Ferran Sanz Lou i Xavier Sorní Esteva.
Joan Ferrer i Mascaró, en record.
Per Xavier Orriols i Sendra.

Número 14
Agost 1997

Fonts d'inspiració d'alguns detalls de gravats d'en Ricart.
Per Ferran Sanz Lou.

 

Número 15
Desembre 1997

L’arxiu de la casa ducal de Medinaceli a Catalunya durant la guerra del francès.
Per Alba Vallès i Formosa.
Casuística de la mortalitat infantil a Vilanova i la Geltrú entre els anys 1841 i 1844.
Per X. Sorní Esteva i M. Ll. Orriols Vidal.
1980-1996. Quinze anys de premsa a Vilanova i la Geltrú. Primera Part.
Per Sixte Moral Reixach.

Número 16
Abril 1998

El morter mossàrab de Vilanova i la Geltrú.
Per Iris Figuerola Pujol i Xavier Sorní Esteva.
"Davant l'innumerable somriure de la mar". La mar i els poetes grecs moderns.
Per Alexis Eudald Solà.

Número 17
Agost 1998

M. Teresa Basora i Sugranyes. Una col·laboració, una amistat, una memòria.
Per Josep Parera i Ripoll.
Memòria de Teresa Basora.
Per Francesc X. Puig Rovira.
Vies d’aproximació al fenomen no exclusivament vuitcentista dels indianos.
Per Joan Callejón Cabrera.
Ricard Rosell i la Germanor Vilanoviva.
Per Cèsar Rodríguez Solà.
Gaspar d’Arinyó, castellà de Vilanova i la Geltrú.
Per Alba Vallès i Formosa.
1980-1996. Quinze anys de premsa a Vilanova i la Geltrú. Segona Part.
Per Sixte Moral Reixach.